Partnerstwo z Gminami

Polski Solar wprowadza w życie unikalną i skuteczną strategię partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego na terenie południowej Polski celem spełniania potrzeb związanych z energetyką odnawialną. Polski Solar współpracuje obecnie z około 60 gminami w zakresie zidentyfikowania i zaadresowania ich potrzeb energetycznych.

Współpraca obejmuje rozwijanie instalacji łączących farmy fotowoltaiczne z bioelektrowniami.
37 338 kW DC 80 811 MWh rocznie 35 135 gospodarstw domowych rocznie 1 438 434 drzew/rocznie (redukcja CO2)
Aktualne projekty: